21 Temmuz 2018 Cumartesi

Özgün'den Atatürk'e Hakaret Eden İnci'ye Cevap

Anamur Son Dakika, Anamur Haber, Anamur Haberci, Anamur Haberleri, Anamur,

Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret ettiği videoyu internette paylaşan Safiye İnci, sosyal medyada infiale neden oldu. Videonun yayınlamasından sonra binlerce kişi Safiye İnci'yi protesto etti.Onlardan biride Anamur Cumhuriyet Halk Partisi eski Gençlik Kolları başkanı Nuri Özgün sitemize bir açıkla metni  göndererek İnci'yi protesto etti.

Anamur Cumhuriyet Halk Partisi eski Gençlik Kolları başkanı Nuzi Özgün tarafından yapılan açıklama ise şöyle;

Nuri Özgün'den Safiye İnci’ye Cevap ;

Sosyal Medyada hepimizin izlediği bir video var, Ülkemizin Kurucu Liderine,Mezarı başında ağza alınmayacak sözler sarfediyor. Ben-Biz buna sessiz kalamazdık.Farkındamısınız son günlerde Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler sosyal medyada dolaşıyor. Nasıl bir anlayıştır, ülkenin kurucu liderine, cephelerde savaşmış,sayısız şehitler verilerek bu ülkeyi kurmak için büyük çabalar sarf etmiş lidere ağza alınmyacak sözler sarfedeceksin. Bunu açıklanabilir bir tarafı yoktur. Tarih bilmemek ne kadar kötü bir şey. Keşke tarih dersleri saat olarak biraz daha artırılsa ve temelden tarihimizi iyi bilseler. Mustafa Kemal Atatürk’ü sevmeye bilirsin, buna bir şey demeyiz, ama sen hem sevmeyip, hem hakaret edersen işte orada dur kardeşim deriz. Bu ülke adaleti ile hukuk sistemi ile var.
5816 numaralı Atatürk'ü Koruma Kanunu maddeleri;

Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.


Evet bu maddelere göre gerekli işlemler derhal yapılmalıdır. Hukuk sistemi işlemeli ve böyle bir duruma bir daha kimsenin kalkışmaması için yaptırımlar uygulanmalıdır. 
Cümlelerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile son vermek istiyorum; 


Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! 

(1927)loading...

Yorum Yap